You are hereRemont i przebudowa chodników

Remont i przebudowa chodników


By jakub.grodzki - Posted on 14 sierpień 2017

Wraz z rozstrzygnięciem w połowie lipca bieżącego roku przetargów na remont i przebudowę ciągów pieszych przy ulicach Dworcowej oraz Sikorskiego w Piszu ruszyły prace budowlane. Obecnie wiąże się to z utrudnieniami w zakresie poruszanie się pieszych, jednak wraz z zakończeniem zaplanowanych prac, nowe chodniki zapewnią komfort pieszym.

W połowie lipca doszło do rozstrzygnięcia dwóch istotnych z punktu widzenia mieszkańców oraz użytkowników chodników przy ul. Dworcowej oraz ul. Sikorskiego w Piszu przetargów. W sumie kosztem blisko 570 tys. zł przebudowane zostaną w całości zniszczone i wyeksploatowane chodniki. Ponadto w przypadku ul. Sikorskiego wykonane zostaną podjazdy do prywatnych posesji. 9 sierpnia Wicestarosta Marek Wysocki wraz  z Leszkiem Skolimowskim – Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu przeprowadzili inspekcję postępu prac. Obecnie prace, jak wynika z informacji udzielonych przez nadzór robót nabierają tempa po zakończeniu niezbędnych działań w zakresie przebudowy oraz wykonania infrastruktury podziemnej takich jak instalacje energetyczne i telekomunikacyjne oraz kanalizacja burzowa.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz