You are hereRealizacja programu z zakresu kompleksowego wsparcia rodzin

Realizacja programu z zakresu kompleksowego wsparcia rodzin


By damian.olszynski - Posted on 19 grudzień 2017

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach informuje o rozpoczęciu realizacji programu z zakresu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie:

1) Przygotowania i utrzymania miejsca w internacie dla uczennic w ciąży, które z różnych powodów nie mogą przebywać w domu rodzinnym, do czasu urodzenia dziecka,
2) Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Do zadań Ośrodka należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • udzielenie kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – z zadania mogą również skorzystać dzieci, które są już objęte wsparciem w innych placówkach (nie jest to przeszkodą)
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.


Zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane:
Ewa Ryzińska – dyrektor SOSW w Łupkach
tel. 87 423 48 57
e-mail: ewa.ryzinska@powiat.pisz.pl

Pobierz ogłoszenie w formacie PDF: Pobierz

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz