You are hereRada Działalnośći Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rada Działalnośći Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


By jakub.grodzki - Posted on 24 październik 2018

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
ZAPRASZA
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie
działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
do zgłaszania kandydatów
na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


• termin zgłaszania kandydatów upływa 22 listopada 2018 r.
• zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, którą wraz z oświadczeniami kandydata i 3 rekomendacjami innych organizacji należy dostarczyć do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17
• niezbędne informacje i dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie:

http://bip.warmia.mazury.pl/


zakładka: Organizacje Pozarządowe- Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wszelkich informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 80, 89 512 58 76, 724 777 741 (Joanna Glezman), e-mail: radadpp@warmia.mazury.plKlauzula o RODO


Koniecznie Zobacz