You are herePrzetarg na budowę dróg rozstrzygnięty

Przetarg na budowę dróg rozstrzygnięty


By jakub.grodzki - Posted on 10 lipiec 2020

W piątek, 10 lipca zawarte zostały umowy na przebudowę trzech dróg powiatowych. Łączna wartość zaplanowanych prac to 10.298.343,02 zł z czego 6.160.240,98 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Teren do realizacji zadań został przekazany w dniu 10 lipca. Zakończenie poszczególnych zadań przewidywany jest na 16 listopada bieżącego roku oraz 27 maja 2021 r.

Podpisane umowy dotyczą przebudowy następujących dróg powiatowych:
1. Nr 1698N od DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – Dk Nr 63;
2. Nr 1873N od drogi powiatowej Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo;
3. Nr 4603N – ulica Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29.

Wykonawcą robót budowalnych dla wszystkich zadań jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Łączna wartość wkładu własnego Powiatu Piskiego wynosi 4.138.102,04 zł.Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI