You are herePrzemoc w rodzinie, szkole i środowisku

Przemoc w rodzinie, szkole i środowisku


By jakub.grodzki - Posted on 09 luty 2018

W dniu 08.02.2018r. pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu przeprowadził na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży  z klas pierwszych nt. "Przemoc w rodzinie, szkole i środowisku”.

Były to już kolejne zajęcia dla młodzieży. Celem zajęć było przybliżenie młodzieży czym jest agresja  i przemoc, jak jej przeciwdziałać i jakie są jej konsekwencję.

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. W trakcie zajęć przybliżono również, że przemoc to nie to samo, co agresja. To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron. W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji – zrównoważona. Podczas zajęć rozmawiano również jak kształtować właściwe postawy oraz jakie skutki może wywołać brak akceptacji w grupie rówieśniczej.

Przedsięwzięcia organizowane z zakresu przemocy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu zostały objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Piskiego Pana Andrzeja Nowickiego.

AGRESJA?!! PRZEMOC?!!

  • Doświadczasz przemocy ze strony innych ?
  • Jesteś świadkiem brutalnych zachowań ?


 Powiedz 

NIE i przerwij PRZEMOC !!!!!! Materiał: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz