You are herePrzebudowa drogi powiatowej Nr 1648N w miejscowości Uściany Stare

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1648N w miejscowości Uściany Stare


By jakub.grodzki - Posted on 25 lipiec 2018

Przebudowa drogi

 

W dniu 20 lipca 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1648N DK Nr 58 (Ruciane-Nida) - Wiartel - DK Nr 63 (Jeże) od km 15+632 do km 15+882 w m. Uściany Stare. Wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o.o. 12-200 Pisz,  ul. Czerniewskiego 2.

Realizacja zamówienia objęta jest dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość robót budowlanych ( zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą): 249 219,70 PLN w tym dofinansowanie  z EFRROW - 158 578,00 PLN

Realizowana przebudowa drogi obejmuje odcinek długości 0,250 km i stanowi I Etap przebudowy drogi przez miejscowość Uściany Stare.

materiał: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz