You are hereProjekt „Wsparcie szkół i placówek powiatu piskiego”

Projekt „Wsparcie szkół i placówek powiatu piskiego”


By jakub.grodzki - Posted on 17 kwiecień 2020

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa i nałożone ograniczenia m.in. w postaci zamknięcia na wiele tygodni placówek oświatowych wymusiły nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie opuścili sale szkolne zasiadając przy szklanym ekranie komputerów, by w ten niestandardowy sposób realizować podstawy programowe. Szybko jednak pojawił się problem posiadania przez rodziny niewystarczającej liczby sprzętu do swobodnej nauki.

Projekt „Wsparcie szkół i placówek powiatu piskiego” to odpowiedź Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 na powstały problem. Jako, że wyjątkowe czasy wymuszają stosowanie wyjątkowych rozwiązań i niebanalnego podejścia, Grantodawca znacznie ułatwił pozyskanie środków skracając do niezbędnego minimum procedury składania i oceny wniosków o dofinansowanie. Tym samym w ciągu niewielu dni Powiat Piski zakupił 27 szt. komputerów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli szkół i placówki oświatowej.

Łączna wartość dotacji wyniosła 73 855,00 zł i w całości pochodziła ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI