You are hereProjekt „RAZEM przeciwko przemocy w rodzinie”

Projekt „RAZEM przeciwko przemocy w rodzinie”


By jakub.grodzki - Posted on 28 sierpień 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu w ramach realizacji projektu prowadzi nabór uczestników na niżej wymienione działania:

Zajęcia ruchowe -fitness i siłownia dla młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą
Celem zajęć ruchowych jest ukazanie młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego Poprzez aktywność fizyczną młode osoby będą miały możliwość rozładowania napięcia powodującego zachowania agresywne. Zajęcia na siłowni  i fitness pokażą młodym osobom prawidłowe metody spędzania czasu wolnego, będą również okazją do nawiązania nowych znajomości oraz budowania pozytywnych relacji. Zajęcia ruchowe poprowadzi trener personalny, który swoim przykładem zachęci młodzież do aktywności fizycznej.
Czas trwania zajęć: październik-listopad 2019 r.Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Jak wychowywać bez klapsa ?”
Zajęcia skierowane do rodziców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat rozwiązywania sytuacji konfliktowych w swojej rodzinie, budowania pozytywnych relacji ze swoimi dziećmi opartej na szacunku dla własnych i dziecięcych granic. Podczas warsztatów rodzice będą mogli nauczyć się jak prowadzić rozmowę, by z jednej strony usłyszeć czego chce dziecko, jak wspierać swoje dzieci w rozpoznawaniu uczuć i potrzeb, jak nauczyć się mówić „nie” i przyjmować „nie”, jak świadomie zarządzać swoją złością, wyrażać ją w sposób nie krzywdzący swojej rodziny.

Podczas zajęć przekazane zostaną rodzicom prawidłowe wzorce rodzicielskie i metody wychowawcze oraz sposoby egzekwowania zasad w rodzinie bez agresji i przemocy. Uczestnicy warsztatów zdobędą widzę na temat skutków przemocy w rodzinie oraz konsekwencji karnych stosowania przemocy wobec dzieci.
Czas trwania: zajęcia warsztatowe 3 godzinne- październik 2019 r.

Warsztaty dla rodziców „CYBERPRZEMOC- co i jak?
Celem zajęć dla rodziców jest przybliżenie zjawiska „Cyberprzemocy”. Warsztaty obejmą działania profilaktyczne oraz przybliżą metodykę postępowania rodziców w sytuacji ujawnienia aktów cyberprzemocy oraz zwiększą świadomość rodziców dotyczącą mądrego korzystania przez dzieci z internetu, o sposobach ochrony dziecka przed szkodliwymi treściami płynącymi z sieci, konsekwencjach wynikających z aktów przemocy występującej w internecie.
Czas trwania: zajęcia warsztatowe 3 godzinne- listopad 2019 r.

Realizator projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2
tel: 87-424 11 38, fax: 87 42411 39
e-mail: pcpr @powiat.pisz.pl

Osoby zainteresowane uzyskaniem oferowanego wsparcia lub ofertą szkoleń prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.
Koordynator projektu: Pani Monika Orłowska-tel: 87 424 11 38

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia realizowanego w ramach projektu.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

 

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz