You are hereProjekt "Modernizacja kształcenia w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie"

Projekt "Modernizacja kształcenia w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie"


By jakub.grodzki - Posted on 01 czerwiec 2018

W ramach projektu „ Modernizacja kształcenia w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych  w Rucianem-Nidzie” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe. Łączna wartość projektu to 1 536 223,44 zł, z czego udział środków unijnych wynosi 1 305 789,92.W ramach projektu 10 nauczycieli zostało przeszkolonych z języka angielskiego zawodowego, obsługi rejestratora leśniczego oraz odbyło staż  w Nadleśnictwie. Zakupiono wiele pomocy naukowych w 2018 roku: plansze poglądowe – schematy silników spalinowych, 30 ochronników słuchu  z wbudowaną krótkofalówką, świder przyrostowy, podręczniki: wady drewna, wyrośla drzew i krzewów leśnych, atlas roślinności lasów, podręcznik do oznaczania wieku jeleni i danieli, zestawy preparatów mikroskopowych, modele szkieletu człowieka, nietoperza, królika, gołębia, żółwia, jaszczurki, ropuchy, ryby , okazy zatopione w tworzywie: cykl rozwojowy sony, pszczoły, jedwabnika, fasoli, kukurydzy.

Uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie występują z promocją zmodernizowanego kierunku kształcenia technik leśnik.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz