You are hereProgram Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim już wkrótce

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim już wkrótce


By jakub.grodzki - Posted on 22 marzec 2018

Kolejne posiedzenie utworzonego 5 lipca 2017 r. Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej przybliżyło zakończenie prac nad stworzeniem Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim. Posiedzenie, które miało miejsce 22 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu poświęcone było przede wszystkim pracom końcowym nad w/w Programem oraz wstępnym podsumowaniom w zakresie przeprowadzonych prac.Głównym zadaniem powołanego w minionym roku Zespołu obok stworzenia Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim, jest monitorowanie jego funkcjonowania. Opracowywany Program to przede wszystkim przygotowanie ścieżek wsparcia dla potencjalnych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz podejmowanie zabiegów w zakresie inicjowania działań wspierających podmioty ekonomii społecznej. Program, którego nadrzędnym celem jest inicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnej w założeniu skupi instytucje oraz inne podmioty w ramach wspólnego działania pod szyldem ekonomii społecznej. Dzięki temu są one zdolne do inwestowania w cele społeczne wypracowanych zysków. Warto również wskazać, iż dzięki powołaniu do życia Zespołu, sieć instytucji zwianych z ekonomią społeczną  w Powiecie Piskim ma szansę współdziałać w ramach precyzyjniejszej koordynacji w zakresie podejmowanych działań oraz wdrażać nowe, celowane w konkretne grupy społeczne pomysły oraz działań na rzecz dobra mieszkańców Powiatu Piskiego.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz