You are herePRACE NA UL. OKOPOWEJ

PRACE NA UL. OKOPOWEJ


By t.borkowski - Posted on 17 marzec 2017

Wraz z początkiem marca ruszył długo oczekiwany remont drogi powiatowej Nr 4634N – ul. Okopowej w Piszu. Po unieważnieniu w październiku minionego roku ze względu na zbyt wysoką cenę przetargu w kolejnym przetargu udało się wyłonić wykonawcę, którym jest piskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Koszt inwestycji to 248 811,07 zł.

Droga do wyremontowania 146 m nawierzchni na ul. Okopowej był utrudniona ze względu na lokalizację w/w ulicy w strefie konserwatorskiej. Takie położenie wymagało uzyskania dodatkowych pozwoleń i przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień w zakresie planowanych prac. Ostatecznie na jesieni minionego roku ogłoszony został przetarg, w ramach którego ofertę złożył tylko jeden wykonawca. Jak informowała podczas XXIII sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 26 października, Leszek Skolimowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, Złożona oferta opiewała na kwotę około 300 tys. zł, co znacznie przewyższało kosztorys projektowy. W związku z powyższym przetarg został unieważniony za aprobatą Radnych. Jak wskazywał wówczas Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, dotychczas w ramach postępowań przetargowych Powiat Piski zyskiwała oszczędności, a nie zdarzało się by oferta i kosztorys były tak rozbieżne. Podkreślił również, że warto jeszcze poczekać i poszukać lepszego wykonawcy, tak by nie dokładać ponad to co zostało zaplanowane. Ostatecznie w kolejnym postępowaniu przetargowym została zaakceptowana oferta PDM z Pisza, która była o wiele bliższa wyliczeniom kosztorysowym. W ramach zawartej umowy, wykonawca wykona rozbiórkę istniejącej nawierzchni – granitowej kostki na jedni oraz płyt betonowych w miejscach parkingowych. Następnie po wykonaniu podbudowy ułoży nową nawierzchnię, która zostanie wykonana ze zdjętej kostki oraz wykona nawierzchnie miejsc parkingowych również z kostki granitowej. Trwające od 6 marca prace, szczególnie ich tempo dają szansę na zakończenie przebudowy w terminie czyli do dnia 15 czerwca br.