You are herePOWSTANĄ NOWE MIEJSCA PRACY

POWSTANĄ NOWE MIEJSCA PRACY


By jakub.grodzki - Posted on 17 kwiecień 2020

Frima Telmex jest jedną z tych największych firm w naszym powiecie, w której pracę, znajduje kilkuset Mieszkańców powiatu. Jak Państwo pamiętacie, Firma powstała na bazie dawnego Holzwerku, którego upadłość w 2009 roku wywołała ogólny niepokój generujący  w perspektywie utratę pracy kilkuset miejsc pracy.

Podjąłem wówczas starania znalezienia nowego inwestora, w wyniku czego, Firma Telmex przejęła upadający Holzwerk, wznowiła produkcję w zakładzie i tym samym, co najważniejsze, kilkaset miejsc pracy zostało uratowanych. Ówczesne działania Powiatu wsparł też Burmistrz Pisza, co pozwoliło na włączenie zakładu do warmińsko- mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i dalszy rozwój firmy generujący kolejne miejsca pracy.

W ostatnich dniach miałem okazję odbyć rozmowy z Prezesem Telmexu Panem Jarosławem Kondraciukiem na temat kondycji Firmy i dalszych planów rozwojowych. Co ważne, w tym niezmiernie trudnym dla przedsiębiorstw okresie epidemii, Pan Prezes zapewnił mnie, że ciągłość produkcji w zakładzie jest i będzie zachowana i nie planuje zwolnień. Nasza rozmowa, jak wcześniej wspomniałem, dotyczyła też planów na rozwój Telmexu. Rozmawialiśmy o nowych miejscach pracy dla Mieszkańców naszego powiatu i możliwościach wsparcia Firmy przez Powiat Piski. W planach jest bowiem budowa kolejnej hali produkcyjnej, co generować będzie nowe miejsca pracy. Zapewniłem Pana Prezesa, że Powiat Piski po raz kolejny podejmie wszelkie starania by wesprzeć rozwój przedsiębiorstwa, a co w tym najważniejsze, wesprzeć naszych Mieszkańców, którzy będą mieli możliwość podjęcia pracy w zakładzie. Plany Telmexu popiera także Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski, który jak zapewnił, również w miarę możliwości Gminy Pisz, podejmie działania wspierające rozwój zakładu.

O dalszych krokach w tej sprawie będę informował Państwa na bieżąco.

Andrzej Nowicki, Starosta Piski

fot.Telmex

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI