You are herePowiatowy program ochrony środowiska

Powiatowy program ochrony środowiska


By admin - Posted on 06 listopad 2009

Zarząd Powiatu ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001roku został zobowiązany do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i przedłożenia go Radzie Powiatu do uchwalenia. Co dwa lata zgodnie z artykułem 18 wyżej wymienionej ustawy Zarząd Powiatu sporządza raporty z jego realizacji. Opracowanie tego Programu jest realizacją polityki ekologicznej państwa oraz Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska.
   

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

   
Zarząd Powiatu ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001roku został zobowiązany do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i przedłożenia go Radzie Powiatu do uchwalenia. Co dwa lata zgodnie z artykułem 18 wyżej wymienionej ustawy Zarząd Powiatu sporządza raporty z jego realizacji. Opracowanie tego Programu jest realizacją polityki ekologicznej państwa oraz Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska.
   

Program Ochrony środowiska Powiatu Piskiego opracowywany został siłami pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu. Bazą wyjściową do opracowania był Program Zrównoważonego Rozwoju Ochrony Środowiska Powiatu Pisz uchwalony uchwałą nr XXX/137/2001 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 marca 2001r. który stał się Programem Ochrony Środowiska w wyniku ust. 3 art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o Odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

   
Więcej informacji znajdziecie Państwo w dziale Informacje o Powiecie - Program ochrony środowiska
   
   
Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI