You are herePOWIATOWE ELIMINACJE OLIMPIADY OC

POWIATOWE ELIMINACJE OLIMPIADY OC


By t.borkowski - Posted on 23 luty 2017

Powiatowe eliminacje XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, które odbyły się 16 lutego tego roku w Starostwie Powiatowym w Piszu pokazały, iż młodzież ze szkół powiatowych dysponuje doskonała wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną w zakresie szeroko rozumianej obrony cywilnej.


W tegorocznych eliminacjach uczestniczyło 10 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych reprezentujących szkoły:


- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu,
- Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
- I Liceum Ogólnokształcące w Piszu.

W pierwszej kolejności uczestnicy eliminacji zmierzyli się z zadaniami testowymi z zakresu między innymi obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej oraz systemu obronności RP. Następnie młodzież musiała stawić czoła zadaniom praktycznym w trakcie którego należało wykazać się praktycznymi umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Kończąc i podsumowując powiatowe zmagania z wiedzą z zakresu obronności cywilnej Marek Wysocki – Wicestarosta Piski podziękował przybyłej młodzieży oraz ich opiekunom za tak duże zainteresowanie tematyką obronności i bezpieczeństwa. Dokonał również dekoracji uczestników konkursu.
W ramach indywidualnej punktacji w eliminacjach powiatowych najlepszymi okazali się:

 

I miejsce Maciej Waszkiewicz – Zespół Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie,
II miejsce Weronika Andrzejewska – Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
III miejsce Kinga Banach – Zespół Szkół Zawodowych w Piszu,
IV miejsce Mateusz Miłek – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.
 

Najlepszym zespołem okazali się reprezentanci Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, którzy tym samym będą reprezentować Powiat Piski na olimpiadzie wojewódzkiej, która odbędzie się 3 marca w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Każdego roku celem olimpiady jest przede wszystkim popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, oraz przygotowanie do racjonalnego zachowania w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa oraz kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Tegoroczną edycję eliminacji powiatowych przygotowali pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu przy wsparciu wykwalifikowanych ratowników medycznych.


Agnieszka Wilk
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Piszu.

 

Tagi