You are herePowiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych


By jakub.grodzki - Posted on 10 wrzesień 2019

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania 6 września Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki uroczyście wręczył akty powołania nowo wybranym członkom Rady. Pierwsze spotkanie poświęcono sprawom organizacyjnym, między innymi dokonano wyboru Prezydium Rady w następującym składzie:

  • Przewodnicząca: Monika Cwalińska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rucianem-Nidzie,
  • Wiceprzewodniczący: Jacek Krom – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „PEDAGOGIUM” w Warszawie,
  • Sekretarz: Zofia Turska - Wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Piszu.

W dalszej części spotkania podjęto dyskusję nad kierunkami pracy nowo powołanej Rady oraz problemami osób niepełnosprawnych na terenie powiatu piskiego. Do zakresu działań powiatowej rady należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena realizacji tychże programów. Kadencja powiatowej rady trwa 4 lata, zaś przewodniczący wybierany jest na okres 1 roku. Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

 

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz