You are herePowiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy


By jakub.grodzki - Posted on 04 listopad 2016

700 nowych miejsc pracy w 2015 roku i stopa bezrobocia na poziomie 21% - czyli pozytywne zmiany na lokalnym rynku pracy w Powiecie Piskim.


Marcin Kamiński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, która obradowała w czwartek,  3 listopada,  iż aktualna stopa bezrobocia w Powiecie Piskim wynosi około 21%. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie liczby bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopy bezrobocia pod koniec września 2016 r. w Powiecie Piskim zarejestrowanych było 3,4 tys. osób co stanowi 20,9% osób aktywnych zawodowo. Taki poziom nie było odnotowany od dawna. Tym samym Powiat Piski wypadł z niechlubnej czołówki rekordzistów  w zakresie poziomu bezrobocia i znajduje się obecnie na 10 miejscu w skali kraju. W porównaniu do powiatu szydłowieckiego, który boryka się  z bezrobociem 27,5% jest to duży postęp, który zawdzięczamy wielu czynnikom. Niewątpliwie jest to zasługa licznych programów oraz działań podejmowanych przez PUP w Piszu oraz jak podkreślił Marcin Kamiński – Dyrektor PUP w Piszu doskonałej współpracy z przedsiębiorcami. Dzięki temu w 2015 r. udało się stworzyć 700 nowych miejsc pracy. Jednak jak wskazał w końcówce roku poziom bezrobocia na pewno wzrośnie, jak to miało miejsce w minionych latach m.in. ze względu na kończący się okres finansowania.

Rynek pracy w Powiecie Piskim ze względu na swoją specyfikę boryka się jednak z licznymi problemami. Jednym z nich jest odpływ ludzi młodych, oraz niski poziom etyki pracy pośród tych którzy pozostają i nie są przygotowani na stawiane przez pracodawcę wymagania, nie są gotowi do podjęcia pracy. Wysoki poziom osób zakwalifikowanych do 3 profilu w ramach struktury bezrobocia – czyli takich, które nie są zainteresowane podjęciem pracy. Kolejnym problemem jest coraz większy odsetek bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat. Lokalny rynek pracy boryka się również z problemem wzrastającego odsetka ludzi z orzeczonymi niepełnosprawnościami. Dla wielu bezrobotnych dużym problemem jest także mobilność. Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, a zarazem Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy wysłuchawszy tych informacji wyraził duża wdzięczność zarówno dla osób zaangażowanych w pracę Powiatowego Urzędu Pracy jak i przedsiębiorców za działania przynoszące tak dobre efekty. Stwierdził również, iż budujące jest to, że podejmowane działania wielu instytucji i organów dobrze skoordynowane i zaplanowane przynoszą pozytywne zmiany na lokalnym rynku pracy. Marek Wysocki – Wicestarosta Piski wyraził również nadzieję, iż wraz z podjęciem nowych kierunków działania, jak np.: zmiany w zakresie doradztwa zawodowego czy szkolnictwa doprowadzą do rozwiązania, a przynajmniej zmniejszenia skali problemów jakie dotykają nasz lokalny, trudny rynek zatrudnienia.

Osiągnięcie podobnego efektu w przyszłym roku będzie jednak znaczenie utrudnione zdaniem Marcina Kamińskiego – Dyrektora PUP w Piszu  ze względu na zmianę polityki finansowania i działania w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu i zwalczania jego skutków. Urzędy w 2017 r. skupić się mają przede wszystkim na osobach z 3 profilu bezrobocia, dodatkowo analogicznie do lat ubiegłych można spodziewać się zmniejszenia środków na fundusz pracy. Oczywiście nie jest to jeszcze przesądzone ostatecznie. Kolejnym problemem jest wzrost obostrzeń w zakresie projektów i programów realizowanych z zaangażowaniem środków zewnętrznych. Po te pieniądze będzie coraz trudniej sięgać.

W dalszej części spotkania Rada zaopiniowała wnioski szkól o utworzenie nowych kierunków kształcenia. Z akceptacją spotkały się wszystkie wnioski  w związku z czym zostaną utworzone następujące kierunki kształcenia w szkołach powiatowych:

Mechanik operator obróbki drzewnej – Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu;

Technik Usług Fryzjerskich – Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu;

Technik Usług Kosmetycznych – Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.

O tym jak ukształtują się rokowania na 2017 r. będzie wiadomo dopiero wraz z określeniem skali dostępnych środków dla poszczególnych Urzędów Pracy oraz nakreśleniem głównych kierunków działania. Jednak doskonałe efekty jakie odnotowuje na swoim koncie Powiatowy Urząd Pracy w Piszu pozwalają wierzyć, iż kolejny rok pomimo trudności przyniesie kolejne, pozytywne zmiany w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszania stopy bezrobocia.