You are herePowiat Piski wspiera przedsiębiorczość - Polska Strefa Inwestycji teraz również dla piskich przedsiębiorców.

Powiat Piski wspiera przedsiębiorczość - Polska Strefa Inwestycji teraz również dla piskich przedsiębiorców.


By jakub.grodzki - Posted on 05 wrzesień 2019

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz za pomocą instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy to temat spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z terenu powiatu piskiego. Szczegóły wymagań i kryteriów otrzymania przez przedsiębiorców z powiatu piskiego najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji zaprezentowali piskim przedsiębiorcom przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Zebrani 5 września w sali konferencyjnej piskiego Starostwa zapoznali się z wymaganiami kwalifikującymi do otrzymania wsparcia na nowe inwestycje, przykładami działań, katalogiem kosztów oraz branżami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc. Odkąd równo rok temu weszły  w życie przepisy o wspieraniu nowych inwestycji, wprowadzono nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy nie muszą w swych inwestycjach ograniczać się do terenu specjalnej strefy ekonomicznej, lecz mogą inwestować na terenie całego kraju.Zdaniem Wicestarosty Marka Wysockiego, który przywitał zgromadzonych gości, to dobry krok na drodze wsparcia lokalnej przedsiębiorczości: cieszę się, że nowe przepisy pozwalają również przedsiębiorcom z terenu powiatu piskiego na skorzystanie z możliwości, jakie daje Polska Strefa Inwestycji. Jako reprezentant władz powiatowych wyrażam nadzieję, że tego typu działania przyczynią się do umocnienia konkurencyjności naszych piskich przedsiębiorstw.

Całości spotkania dopełniła prezentacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu na temat instrumentów wsparcia przedsiębiorców przez urzędy pracy. Była mowa o formach pomocy, jaką ze strony urzędów może otrzymać przedsiębiorca w kwestii od znalezienia kandydata do pracy, poprzez wsparcie finansowe w tworzeniu miejsc pracy, po podniesienie kompetencji pracowników i kandydatów do pracy.

Powiat Piski wspiera przedsiębiorców z naszego terenu, realizując szereg działań i inicjatyw mogących przyczynić się do powstania nowych inwestycji i miejsc pracy.

POWIAT PISKI… SERCU BLISKI

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz