You are here POWIAT PISKI – PREKURSOREM W SUBREGIONIE

POWIAT PISKI – PREKURSOREM W SUBREGIONIE


By t.borkowski - Posted on 07 lipiec 2017

Pierwsze posiedzenie powiatowego Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Piszu, w środę, 5 lipca przyniosło ukonstytuowanie się władz i obsadzenie pozostałych stanowisk.

Powołany uchwałą Zarządu Powiatu Piskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. Zespół jest pierwszym takim organem, który powstał w subregionie ełckim. Zgodnie z podjętymi postanowieniami Zespół ma przede wszystkim skupić się na stworzeniu i monitorowaniu wdrażania Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim, opracowaniu ścieżki wsparcia dla potencjalnych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz podejmować działania w zakresie inicjowania działań wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Podczas pierwszego posiedzenia obok ukonstytuowania się władz zespołu w następujący składzie:

Andrzej Nowicki – Starosta Piski – Przewodniczący Zespołu

Marcin Kamiński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu – I Zastępca

Elwira Świetlicka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu – II Zastępca

Grzegorz Stachurski – Animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej – Sekretarz Zespołu.

 

 

Podjęto dyskusję w zakresie przygotowania projektu programu rozwoju ekonomii społecznej w Powiecie Piskim, której nadrzędnym celem jest inicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnej. Sprowadza się to przede wszystkim do skupienia instytucji oraz innych podmiotów w ramach wspólnego działania pod szyldem ekonomii społecznej, które są zdolne do inwestowania w cele społeczne wypracowanych zysków. Spotkanie zakończono ustaleniami, iż dążąc do stworzenia raportu merytorycznego o stanie ekonomii społecznej w Powiecie Piskim należy przede wszystkim zdiagnozować aktualne problemy społeczne, co przełoży się na miarodajny i rzeczywisty obraz naszego powiatu.

Powołanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim jest kolejnym działaniem w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, co jak pokazują dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie ma duże szanse powodzenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Powiat Piski dzięki aktywnemu działaniu Centrum Integracji Społecznych, czy spółdzielni socjalnych odnotowuje spore sukcesy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Obecnie, dzięki powołaniu Zespołu, sieć instytucji związanych z ekonomią społeczną w Powiecie Piskim ma szansę uzyskać lepszą koordynację podejmowanych działań oraz wdrażanie nowych, celowanych w konkretne grupy społeczne pomysłów i działań dla dobra naszych mieszkańców.

 

 

Klauzula o RODO