You are herePOWIAT PISKI POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ ULICY KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ!

POWIAT PISKI POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ ULICY KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ!


By jakub.grodzki - Posted on 14 marzec 2019

Wicestarosta Piski Marek Wysocki, Członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda wraz ze Skarbnik Powiatu Barbarą Koprowską, podpisali umowę  o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 - Kałęczyn - Biała Piska - ul. Konopnickiej w Białej Piskiej.

Podpisanie umowy miało miejsce 13 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Na spotkaniu podpisano 28 umów na kwotę ponad 32 mln zł w ramach działania „ Podstawowe usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020.

Będzie to kolejne przedsięwzięcie Powiatu Piskiego na rzecz mieszkańców Białej Piskiej. Do sukcesu przedsięwzięcia przyczynili się w dużej mierze pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, odpowiedzialni za opracowanie  i realizacje złożonego wniosku.

Powiat Piski na przebudowę ulicy Konopnickiej w Białej Piskiej pozyskał dofinansowanie w kwocie prawie  2 mln złotych, a wartość kosztorysowa wynosi 3.135.421,50 zł.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI