You are herePOSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY


By aneta.ofman - Posted on 12 luty 2020

II posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się 10 lutego, miało na celu zaktualizowanie proponowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu podziału środków z Funduszu Pracy na łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową.

Na wstępie posiedzenia, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu Marcin Kamiński przedstawił zaktualizowany podział środków Funduszu Pracy na realizowanie w 2020 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Jak przedstawił w propozycji podziału środków, największa ich część zostanie wykorzystana na roboty publiczne 31,20 % (405.000,00 zł), bony zatrudnieniowe 27,0 %, (350.000,00 zł) prace interwencyjne 7,7% (100.4889,81 zł), prace społecznie użyteczne 7,0% (90.000,00 zł), staże 13,3 % (171.900,00 zł). Jedną z nowych form jest zwrot kosztów dojazdów 3,8 % (50.000,00 zł).

Podczas spotkania Dyrektor PUP poinformował także o złożeniu pisma z prośbą o uruchomienie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS na programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Rada pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI