You are herePOSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZADZANI KRYZYSOWEGO

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZADZANI KRYZYSOWEGO


By aneta.ofman - Posted on 15 marzec 2020


W dniu 17 marca w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie spotkania omówiono ogólną sytuację w powiecie piskim oraz procedury związane z realizacją szeregu zadań nakładanych na instytucje, w związku z zabezpieczeniem mieszkańców Powiatu Piskiego.


Starosta Andrzej Nowicki wskazał, że Powiat Piski wyznaczył obecnie 4 miejsca służące celom odbywania izolacji i kwarantanny, w sumie na ok. 450 osób. Również Burmistrzowie Białej Piskiej, Orzysza, Rucianego- Nidy oraz reprezentujący Burmistrza Pisza- Sekretarz Gminy, poinformowali o wyznaczeniu na polecenie Wojewody dodatkowych miejsc na terenach swoich gmin. Uruchomienie tych miejsc nastąpi w skutek decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.
O zabezpieczeniu miejsc dla żołnierzy zapewnił także obecny na posiedzeniu Komendant OSPWL Bemowo Piskie ppłk dypl. Jarosław WYSZECKI. Przedstawiciele miejsko- gminnych ośrodków pomocy społecznej wskazali gotowość w zakresie gromadzenia żywności w celu zabezpieczenia osób, które wymagać będą takiego wsparcia.
Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu poinformował, że przygotowując się do zabezpieczenia pacjentów wymagających hospitalizacji, podjęto decyzję o zawieszeniu wszelkich planowych zabiegów i operacji w piskim szpitalu, by mieć możliwość skierowania wszelkich możliwych sił personelu do obsługi pacjentów skierowanych do szpitala z podejrzeniem koronawirusa oraz wymagających leczenia w tym zakresie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Andrzej Raszczyk poinformował, że na dzień 17.03.2020 r. w powiecie piskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem COVID- 19.

koordynator ds. informowania ludności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
Aneta Ofman
Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI