You are herePodsumowanie minionego roku szkolnego

Podsumowanie minionego roku szkolnego


By jakub.grodzki - Posted on 10 lipiec 2019

W dniu 8 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu odbyło się spotkanie poświęcone m.in. podsumowaniu minionego roku szkolnego oraz rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych Powiatu Piskiego. W spotkaniu udział wzięli Starosta Piski- Andrzej Nowicki, Wicestarosta Piski-Marek Wysocki, Członek Zarządu Powiatu Piskiego- dr Waldemar Brenda, Skarbnik Powiatu-Barbara Koprowska, Sekretarz Powiatu –Edyta Polak, dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu-Dorota Darda, Zastępca dyrektora – Katarzyna Zdaniewicz-Siwik, wszyscy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Piski jest organem prowadzącym.

Rok szkolny 2019/2020 będzie wyjątkowym, ze względu na fakt, iż do szkoły ponadpodstawowej zgłaszają się absolwenci zarówno trzyletniego gimnazjum, jak też ośmioletniej szkoły podstawowej. Jest to tzw. „podwójny rocznik”,  w jego ramach do szkół ponadpodstawowych na dzień 5 lipca 2019r. złożono łącznie 770 podań, potwierdzonych oryginałami świadectw. To prawdopodobnie nie jest jeszcze ostateczny rezultat naboru, gdyż spodziewamy się pojedynczych podań jeszcze w najbliższych dniach, a nawet w miesiącu sierpniu. Każde podanie ma szanse zostać rozpatrzone i dla wszystkich chętnych znajdzie się miejsce w szkołach powiatu piskiego.

Podczas spotkania dyrektorzy przedstawili także wyniki matur w swoich szkołach. Ogólnie do matury w maju 2019r. przystąpiło 213 absolwentów. Egzamin dojrzałości zdało 165 osób, nie zdało 48, a 31 osób ma prawo do poprawki  w sierpniu.

Na spotkanie przybyła także dr Czesława Kunkiewicz-Waligóra- wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, która w ramach szkolenia dla dyrektorów przypomniała m.in. zasady naliczania części oświatowej subwencji ogólnej, elementy składowe kwoty przypadającej na ucznia oraz przydział środków na realizację zadań pozaszkolnych. Ostatnim punktem spotkania były sprawy różne-organizacyjne tj. urlopy dyrektorów, zastępstwa podczas ich nieobecności, terminy składania aneksów do arkusza organizacyjnych itp.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz