You are herePISKI URZĄD PRACY WYRÓŻNIANY W KRAJU !

PISKI URZĄD PRACY WYRÓŻNIANY W KRAJU !


By aneta.ofman - Posted on 10 luty 2020

29 stycznia w MRPiPS odbyła się ogólnopolska konferencja „Urząd pracy w nowoczesnej gospodarce” z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W uroczystości wzięli udział wiceminister Alina Nowak oraz wiceminister Stanisław Szwed.

Profesjonalne, sprawne i nastawione na klienta publiczne służby zatrudnienia to jedna z podstaw dobrze działającego rynku pracy i co za tym idzie – odpowiedniego poziomu życia obywateli, mających dobrej jakości miejsca pracy, godne warunki zatrudnienia i czerpiących satysfakcję z zawodu, który wykonują – powiedziała wiceminister Alina Nowak podczas powitania gości. Wśród nich znaleźli się między innymi przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

- Mamy świadomość tego, że przyszedł czas, żeby się zmienić, dopasować do wymagającego otoczenia rynku pracy. Te zmiany związane są z postępem technologicznym, cyfrowym, demografią, gospodarką niskoemisyjną – dodała wiceminister Alina Nowak.

W trakcie konferencji miało miejsce uroczyste wręczanie wyróżnień Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiatowym urzędom pracy, które w dziedzinie promocji zatrudnienia i kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy osiągnęły najlepsze wyniki.

Miło nam poinformować ze Powiatowy Urząd Pracy po raz kolejny otrzymał wyróżnienie za uzyskanie w 2019 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych wobec osób bezrobotnych – w szczególności długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych powyżej 50 roku życia – z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy.

— Ta nagroda, to wynik pracy całego zespołu PUP w Piszu. Jest ona powodem do dumy, ale przede wszystkim motywacją do dalszej pracy i dobrych działań na rzecz lokalnego rynku pracy. Cieszę się, że polityka rynku pracy jaką przyjęliśmy idzie w dobrym kierunku i wspieramy rozwój nowoczesnej gospodarki— powiedział Marcin Kamiński, dyrektor PUP w Piszu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/konferencja-z-okazji-dnia-pracownika-publ...Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI