You are hereOSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI WSPÓŁDZIAŁANIU

OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI WSPÓŁDZIAŁANIU


By damian.olszynski - Posted on 16 marzec 2017

Powiat Piski, po raz kolejny, był liderem Grupy Zakupowej zawiązanej na potrzeby realizacji przetargu obejmującego dostawę energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystywaną do oświetlenia ulicznego. W bieżącym roku Grupa skupiła 22 podmioty z terenu powiatów: piskiego, kolneńskiego, gołdapskiego, grajewskiego, węgorzewskiego i oleckiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniono dostawców energii: firmę NOVUM S.A. z/s. w Warszawie w części dot. dostawy energii do lokali i obiektów oraz firmę ENERGA OBRÓT S.A. z/s. w Gdańsku w części dot. dostawy energii dla potrzeb oświetlenia drogowego. Zamówienia udzielono na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2018 r., na łączną kwotę 4 593 940,58 zł brutto.

Możliwość udzielania zamówień publicznych w ramach tzw. grup zakupowych, pozwala na uzyskanie lepszych warunków handlowych i co się z tym wiąże oszczędności dla poszczególnych podmiotów.

W imieniu Starostwa Powiatowego w Piszu, 8 marca, umowę na dostawę energii podpisali Starosta Andrzej Nowicki oraz Wicestarosta Marek Wysocki przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Barbary Koprowskiej.

 

     

 
Tagi