You are hereOgłoszenie nabór do projektu „Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie”

Ogłoszenie nabór do projektu „Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie”


By jakub.grodzki - Posted on 17 styczeń 2019

Akademia Dobrej Zmiany

 

Jeśli szukasz zatrudnienia?
Jeśli chciałabyś lub chciałbyś podnieść swoje kompetencje zawodowe?
Jeśli chciałabyś lub chciałbyś wziąć udział w szkoleniach zawodowych, stażach?
Jeśli chciałabyś lub chciałbyś wziąć i innych atrakcyjnych działaniach w ramach projektu?

Zgłoś się do nas !

Akademia Dobrej Zmiany

 

ZGŁOSZENIA: do 31 marca 2019 r.

I tura: luty 2019 – marzec 2019. Proces rekrutacji rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Biura Projektu.

Formularz dostępny:
-na www.kobietanaplus.pl/adz
-Biuro Projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13.

KWALIFIKACJA DO PROJEKTU

Po przeanalizowaniu dokumentów rekrutacyjnych, osoby spełniające kryteria udziału w projekcie zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną poproszone o uzupełnienie dokumentów projektowych.
- deklaracji uczestnictwa,
- oświadczenia o niepełnosprawności,
- oświadczenia otrzymania wsparcia tożsamego,
- zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zgody na wykorzystanie wizerunku,
- innych niezbędnych dokumentów,
- dostarczenie niezbędnych zaświadczeń.

Z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i Regulaminem wypłat stypendiów szkoleniowych i stażowych ozna zapoznać się w Biurze Projektu i na stronie internetowej.

REALIZACJA dla I tury
Po zakwalifikowaniu się udział w zadaniach:

 1. Diagnoza potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu (UP) - konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem
  kwiecień - maj 2019 r.
 2. Trening kompetencji społecznych z elementami mediacji i negocjacji- warsztaty grupowe
  - czerwiec 2019 r.
 3. Warsztaty rozwoju osobistego – coaching indywidualny
  czerwiec- lipiec 2019 r.
 4. Indywidualne porady psychologiczne
  lipiec – sierpień 2019 r
 5. Indywidualne porady prawne
  sierpień 2019 r.
 6. Szkoła samoobrony WEN DO - warsztaty dla kobiet
  wrzesień 2019 r.
 7. Autoprezentacja czyli sztuka kształtowania wizerunku społecznego
  wrzesień –październik 2019 r.
 8. Warsztaty zarządzania czasem i gospodarowania finansami - warsztaty grupowe
  listopad - grudzień 2019 r.
 9. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i zakładania własnego biznesu
  styczeń - luty 2020 r.
 10. Indywidualne pośrednictwo pracy
  marzec 2020 r.
 11. Pracownia fryzjerstwa
  kwiecień – lipiec 2020 r.
 12. Pracownia kosmetyczna
  kwiecień – maj 2020 r.
 13. Staże zawodowe
  czerwiec – październik 2020 r.


Ponadto oferujemy:

 1. Fachową kadrę.
 2. Zwrot kosztów dojazdu i powrotu.
 3. Zwrot kosztów za opiekę na dziećmi i osobami zależnymi.
 4. Materiały szkoleniowe.
 5. Catering w trakcie zajęć grupowych.
 6. Bezpłatne szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe.
 7. Staże zawodowe + stypendium stażowe.
 8. Pośrednictwo w poszukiwaniu zatrudnienia.


Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13, telefon: 726802862,
E-mail : dobrakademia2019@gmail.com

Zapraszamy!

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych

Akademia Dobrej Zmiany

 

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz