You are hereO europejskich funduszach na Mazurach

O europejskich funduszach na Mazurach


By jakub.grodzki - Posted on 27 kwiecień 2018

16 kwietnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce spotkanie poświęcone funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Piszu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Otwierając spotkanie Andrzej Nowicki – Starosta Piski podkreślił rolę funduszy europejskich  w rozwoju lokalnych samorządów, przytaczając w tym miejscu przykład Powiatu Piskiego, który  w przeszłości był beneficjentem kilkunastu projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Równocześnie wyraził nadzieję, iż w przyszłości Powiat Piski z sukcesem pozyska kolejne środki na rozwój powiatu, w czym, jak wierzy, silnym wsparciem dla powiatu będzie Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie kilka słów skierowała do zgromadzonych Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek województwa Warmińśko-Mazurskiego zapewniając o otwartości na nowe pomysły oraz działania, a także o wsparciu dla lokalnych inicjatyw. Zwróciła również uwagę na fundusze będące głównym tematem spotkania, po które jak podkreślała warto sięgać.

Merytoryczna część spotkania, prowadzona przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, poświęcona była funduszom wspierającym kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy, środkom jakie można pozyskać na działania w zakresie aktywnego  i zdrowego starzenia się – czyli na programy zdrowotne. Ostatnim tematem spotkania była kwestia funduszy na ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Wraz z zakończeniem wystąpień poświęconym poszczególnym funduszom przyszedł czas na pytania oraz wymianę spostrzeżeń  i doświadczeń, co wraz z wyczerpaniem tematu zakończyło spotkanie.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz