You are hereNowoczesne centrum obróbki CNC

Nowoczesne centrum obróbki CNC


By jakub.grodzki - Posted on 18 październik 2018

Ultranowoczesna obrabiarka sterowana numerycznie oraz wiele innych, nowych maszyn, które już niedługo posłużą nowemu kierunkowi kształcenia w Zespole Szkól Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zaprezentowano 16 października podczas uroczystego oddania do użytku pracowni zajęć praktycznych.

Gmach Warsztatów Szkolnych, który oddano do użytku w grudniu 1985 r. wraz z zakończeniem modernizacji i przebudowy zyskał nową funkcjonalność. Projekt o wartości 994 748 ,75 zł (dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 895 201, 75 zł, wkłada własny – 99 547,00 zł) pozwolił nie tylko wyposażyć halę warsztatów w nowoczesne urządzenia i maszyny, ale również zmodernizować budynek oraz przeszkolić kadrę w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń.

Obecny na otwarciu pracowni zajęć praktycznych Andrzej Nowicki – Starosta Piski pogratulował Włodzimierzowi Miszczakowi – byłemu dyrektorowi ZSZ w Piszu, który rozpoczął inwestycję oraz Pawłowi Bazydło obecnemu dyrektorowi ZSZ w Piszu tak spektakularnego działania, jakim było całkowite przeobrażenie niewykorzystywanych hal warsztatowych. Podkreślił również wagę nowego kierunku kształcenia – mechanik operator maszyn do produkcji drewna, który jest odzwierciedleniem potrzeb lokalnego rynku pracy. Starosta wyraził również nadzieję, kierując swoje słowa do obecnego na uroczystości Jarosława Kondraciuka – prezesa Telmex-u, iż dotychczasowa współpraca pomiędzy ZSZ a firmą Telmex będzie nadal owocna i obopólnie korzystna, co szczególnie w świetle planów rozwojowych Telmex-u stwarza przesłanki do zatrudniania absolwentów ZSZ właśnie w tym zakładzie.

Dominująca w Powiecie Piskim dziedzina produkcji przemysłowej – przetwórstwo drzewne oraz sukcesywne unowocześnianie zlokalizowanych na terenie Powiatu Piskiego zakładów związanych z drzewem, pozwalają optymistycznie postrzegać los absolwentów ZSZ w Piszu.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz