You are hereNOWE PROGRAMY SKIEROWANE DO BEZROBOTNYCH

NOWE PROGRAMY SKIEROWANE DO BEZROBOTNYCH


By t.borkowski - Posted on 27 luty 2017

W dniu 20 lutego br., na zaproszenie Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy Wicestarosty Marka Wysockiego, odbyło się spotkanie z Burmistrzami Gmin, którego tematem były nowe programy Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu skierowane do osób bezrobotnych.
W trakcie spotkania Dyrektor PUP Marcin Kamiński wraz z pracownikami Urzędu Pracy omówili założenia przyjętych do realizacji w roku bieżącym: Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego. Jak zaznaczono na wstępie, oba programy skierowane będą do osób z ustalonym profilem pomocy III, tj. osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy.

Program Aktywizacja i Integracja ma na celu udzielenie kompleksowego wsparcia służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym, co wpłynąć ma na poprawę sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy w PUP ustalony mają profil pomocy III. Drugi z programów, Program Specjalny, służyć ma natomiast aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, łącząc usługi i instrumenty rynku pracy z elementami wspierającymi zatrudnienie. Uczestnikami Programu będą bezrobotni z terenów wiejskich powiatu piskiego, również z ustalonym III profilem pomocy.


Na spotkaniu ustalono ogólne zasadny realizacji obu programów. Spotkanie miało miejsce w piskim starostwie.

 

     

Klauzula o RODO