You are hereNADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH


By damian.olszynski - Posted on 16 marzec 2017

W dniu 6 marca w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze odbyło się XXI Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne ZPP, w którym uczestniczył Starosta Andrzej Nowicki- członek Zarządu ZPP.
Spośród wielu zaproszonych na Zgromadzenie przedstawicieli rządu oraz partii politycznych, na spotkaniu obecni byli między innymi: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski wraz z wiceprzewodniczącymi komisji: Jackiem Protasem i Piotrem Zgorzelskim, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister pracy i polityki społecznej.

Jak zaznaczył w trakcie spotkania Prezes ZPP Ludwik Węgrzyn, Zgromadzenie zwołano w związku z obecnie panującą powszechną niewiedzą na temat dalszego funkcjonowania samorządów, nie tylko szczebla powiatowego oraz bieżącymi działaniami legislacyjnymi zmierzającymi w kierunku likwidacji zespolenia administracji rządowej z samorządową. Również Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wystąpieniu odniósł się do filozofii pomocniczości, będącej symbolem Polski suwerennej oraz wskazał, że obecne prawo nie tylko jest niedoskonałe, ale i powstaje w sposób budzący zastrzeżenia, wskazał też na potrzebę "uderzenia w dzwon samorządowy" w obronie wszystkich, nie tylko samorządowców, ale i mieszkańców, gdyż bez tego nie będzie suwerenności.

W wyniku szeregu dyskusji na temat dalszego funkcjonowania polskich samorządów, Zgromadzenie podjęło 7 stanowisk, w tym m.in. w sprawach: dochodów JST, funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, publicznego transportu zbiorowego, systemu ochrony zdrowia czy roli powiatów w realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

     

   
Tagi