You are hereMieszkanka Pisza odznaczona medalem „Pro Patria”.

Mieszkanka Pisza odznaczona medalem „Pro Patria”.


By jakub.grodzki - Posted on 03 styczeń 2020

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 30 grudnia 2019 r. miało miejsce szczególne wydarzenie, mieszkanka Pisza Pani Halina Wesołowska uhonorowana została medalem „Pro Patria”.

Medal, z prośbą o wręczenie, przekazał Staroście Piskiemu Andrzejowi Nowickiemu, uczestniczący w sesji p. Dawid Listowski, dyrektor biura poselskiego Posła Jerzego Małeckiego.Jak uzasadnił w imieniu pana Posła p. Listowski, odznaczenie przyznane zostało Pani Halinie Wesołowskiej w uznaniu ze Jej wieloletnie działania pro wychowawcze i inicjatywny patriotyczne na rzecz mieszkańców gminy Pisz i całego powiatu piskiego.

Starosta Nowicki wystąpił do Przewodniczącej Rady Powiatu Ireny Jastkowskiej z prośbą o wspólne udekorowanie uhonorowanej medalem Pani Haliny. Złożone ze strony Starosty i Przewodniczącej Rady wyrazy uznania i gratulacje dopełniły gromkie brawa uczestników obrad.

Pani Halinie składamy wyrazy naszego uznania i szacunku. Możemy być dumni, że wśród mieszkańców powiatu piskiego mamy tak zasłużone Osoby.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku i zastąpił Medal „Pro Memoria”. Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Medal nie jest nadawany pośmiertnie, nie przewidziano również nadawania medalu miejscowościom oraz obiektom historycznym i sakralnym. /źródło: wikipedia/

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI