You are hereLokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” – środki do wzięcia

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” – środki do wzięcia


By jakub.grodzki - Posted on 30 kwiecień 2018

W piątek, 27 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce spotkanie informacyjne zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze” w zakresie dostępnych środków w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju.Jak przedstawił podczas spotkania Dariusz Kizling – Prezes Zarządu LGD w ramach naborów LGD „Mazurskie Morze” ogłosiło oraz planuje ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.  W naborze można uzyskać dofinansowanie do 25 tys. zł i do 100% kosztów kwalifikowanych na działania w zakresach:

  • Wzmocnienie kapitału społecznego, poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
  • Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych,
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

W ramach pozostałych naborów zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie na: rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Rozwój działalności gospodarczej oraz na różnicowanie działalności rybackiej.

W trakcie spotkania, przedstawiciele LGD „Mazurskie Morze” przekazali najważniejsze informacje o zasadach i warunkach ubiegania się &nbvsp;o pozyskanie dofinansowanie. Jak poinformował Dariusz Kizling – Prezes Zarządu LGD, wszelkie informacje o naborach, terminach i zasadach ich przeprowadzania dostępne są na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz