You are hereLeśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji

Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji


By jakub.grodzki - Posted on 20 grudzień 2016

Dobiega końca realizacja projektu „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji”.  Ta trwająca 2 lata inicjatywa Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie dała jego uczestnikom możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką. Podczas sześciotygodniowego pobytu uczniowie kierunku technik leśnik zmierzyli się z realnymi warunkami pracy, wymogami stawianymi przez francuskiego pracodawcę podczas wykonywania zajęć  z zakresu nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli i ochrony lasu.


Współpraca z francuskimi szkółkami leśnymi - Robin Pepinieres, nawiązana została za pośrednictwem jej polskiego przedstawiciela Pana Grzegorza Noska. Ten wieloletni pracownik firmy i zarazem absolwent ZSL Ruciane – Nida, zainicjował współpracę w zakresie mobilności uczniów, stając się obok pani dyrektor szkoły Haliny Pańkowskiej współautorem sukcesu tego przedsięwzięcia.

Firma przyjmująca Robin Pepinieres jest obecnie światowym liderem w produkcji sadzonek mikoryzowanych (tj. sadzonek szczepionych grzybami). Siedziba firmy znajduje się we francuskim departamencie Alpy Wysokie i jest najwyżej położoną szkółką leśną w Europie (1050-1300 m n.p.m.).  Tu odbywa się produkcja sadzonek na potrzeby alpejskie. Drugi oddział firmy znajduje się w malowniczej Prowansji, obok historycznego miasta Sisteron – gdzie dzięki łagodniejszemu klimatowi produkcja sadzonek realizowana jest na potrzeby nizinne. Firma jest doskonałym miejscem praktyk dla młodych leśników, gdyż w jednym miejscu poznają drzewka z różnych stref klimatycznych.

Działalność firmy przeplata się i wzajemnie uzupełnia z ofertą edukacyjną ZSL Ruciane-Nida. Powołana do życia w latach 70. ubiegłego wieku placówka była odpowiedzią na zapotrzebowanie ruciańskiego rynku pracy, na terenie którego funkcjonował jeden z największych Zakładów Przetwórstwa Drzewnego w tej części województwa. Początkowo szkoła, dla której do 1992 r. organem prowadzącym był Minister Leśnictwa /…/ prowadziła w dużej mierze zajęcia w trybie zaocznego studium zawodowego, by dekadę później utworzyć technikum leśne z powodzeniem funkcjonujące do dziś. Dostosowana do rzeczywistych potrzeb otoczenia, oferta edukacyjna ZSL Ruciane – Nida zawiera obecnie niezwykle popularne kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (R.1, R.14), zapraszając jednocześnie do udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach z zakresu gospodarki leśnej.

Ta posiadająca doświadczenie i tradycję leśną szkoła współpracuje ze Szkółkami Robin od blisko 10 lat. Polega ona na organizacji praktyk wakacyjnych dla uczniów o specjalizacji technik leśnik. Dzisiaj szkółki Robin zatrudniają również wielu absolwentów szkoły. Jest to dowód na wysoki poziom wykształcenia młodzieży, a jednocześnie jest najlepszą rekomendacją dla rozwoju współpracy.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych stało się możliwe rozszerzanie współpracy o staże dla szerszego grona uczniów i samej kadry pedagogicznej. Ułatwienie, jakie niosą fundusze unijne dedykowane na rozwój kształcenia zawodowego (organizacja staży i praktyk) typu Erasmus plus i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dają znakomitą okazję do uzbrojenia ucznia w wiedzę i umiejętności zawodowe pożądane na europejskim rynku pracy. W ramach projektu każdy uczestnik uzyskał wielokierunkowe wsparcie zarówno przed i w trakcie mobilności. Przygotowanie pedagogiczne pomogło zrozumieć niektóre postawy, zachowania w sytuacjach stresowych, wskazując metody radzenia sobie z emocjami i rozwiązania powstałych konfliktów i nieporozumień. Z kolei w ramach przygotowania językowego uczniowie uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego (język projektu) przyswajając zwroty, zdania, słówka z dziedziny leśnictwa. Istotną częścią wsparcia uczestników było przygotowanie kulturowe prowadzone przez Olsztyńskie Centrum Polsko- Francuskie przedstawiając tradycję i zwyczaje panujące we Francji. Zapoczątkowane w Polsce przygotowanie kulturowe kontynuowano na miejscu stażu realizując program zwiedzania regionu. Dzięki licznym wycieczkom była możliwość zapoznania się z kulturą francuską, wspaniałą przyrodą południowej Francji. Uczniowie zwiedzili park narodowy Des Ecrine w Alpach Wysokich jak i Lazurowe Wybrzeże  ze stolicą regionu Marsylią.

Dwuletni projekt objął działaniem 40 uczniów ZSL Ruciane – Nida uczących się w zawodzie technik leśnik. Nabyta podczas sześciotygodniowego stażu wiedza i umiejętności potwierdzone zostały dokumentem Europass Mobilty. Uznawany w Zjednoczonej Europie certyfikat jest swoistą przepustka  na europejski rynek pracy, stanowi też solidne CV dla dalszego rozwoju w sferze zawodowej.

Realizacja projektu to również strona organizacyjna całego przedsięwzięcia. Przygotowaniem logistycznym wyjazdem, sprawozdawczością merytoryczną przez okres całego okresu zajmowała się Pani Halina Pańkowska – Koordynator projektu i zarazem dyrektor ZSL Ruciane – Nida. Zorganizowana przez panią dyrektor kadra wspierająca w osobach opiekunów stażu oraz kadry pedagogicznej prowadzącej wsparcie dla każdej grupy, przyczyniła się  do powodzenia organizowanego wsparcia.

Zakończenie projektu nie oznacza zakończenia współpracy z francuskim przyjacielem szkoły. Już w lutym 2017r. złożony zostanie wniosek  o dofinansowanie obejmujący tę sama tematykę z uwzględnieniem większej liczby uczniów.

Projekt pn. „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji” zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Tagi