You are hereKonkurs fotograficzny „NAJCIEKAWSZY OBIEKT PRZYRODY”

Konkurs fotograficzny „NAJCIEKAWSZY OBIEKT PRZYRODY”


By jakub.grodzki - Posted on 06 sierpień 2018

Konkurs Fotograficzny

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich subregionu ełckiego do udziału

w IX edycji konkursu fotograficznego
"NAJCIEKAWSZY OBIEKT PRZYRODY”


Fotografie do konkursu można nadsyłać w trybie ciągłym do 15.09.2018 r.

Celem konkursu jest zachęcenie do poznawania przyrody regionu, zachodzących w niej zjawisk oraz podtrzymywanie emocjonalnej więzi z regionem i wrażliwości na jego piękno.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie wykonane na obszarze powiatów subregionu ełckiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski).

Oceny i przyznania nagród i wyróżnień dokona komisja powołana spośród fotografów przyrody.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

1. Bogactwo natury - fotografie pokazujące różnorodność mazurskiej przyrody regionu, bogactwo krajobrazu, flory  i fauny,

2. Człowiek i przyroda - fotografie ukazujące pozytywny wpływ człowieka na przyrodę, harmonię koegzystencji, wydarzenia w obcowaniu z przyrodą.

Regulamin i Karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.w-modr.pl w zakładce AKTUALNOŚCI

Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii i za fotografie wyróżnione przez komisję oceniającą zostaną przyznane nagrody rzeczowe

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja prac odbędzie się podczas konferencji wyjazdowej do Mazurskiego Parku Krajobrazowego pod koniec września br.

Prace prosimy dostarczyć osobiście do Oddziału WMODR w Olecku, ul. Kolejowa 31, przesłać listem pocztowym lub elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2018 roku.

Uczestnicy konkursu muszą mieszkać na terenie obszarów wiejskich.

Szczegółowych informacji udziela: Marianna Grażyna Kuczyńska – organizator e-mail: m.kuczynska@w-modr.pl, tel. 697 632 452

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia uczestnika

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych cz.1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych cz.2

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz