You are hereKoniec prac wraz z końcem roku

Koniec prac wraz z końcem roku


By jakub.grodzki - Posted on 02 styczeń 2017

Pomimo przedświątecznego okresu na drogach Powiatu Piskiego trwały ostatnie prace związane  z realizacją przyjętych na 2016 r. działań inwestycyjnych.


W czwartek, 22 grudnia, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski wraz z Ignacym Józefem Bernekierem – Członkiem Zarządu Powiatu oraz Leszkiem Skolimowskim – Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu przeprowadzili inspekcję trwających oraz wykonanych prac. W pierwszym rzędzie przeglądowi poddana została droga Nr 1864 N, na której trwały ostatnie prace wiązane z przebudową 1,5 km odcinka łączącego miejscowość Monety  z drogą wojewódzką Nr 667. Przebudowa tej drogi powiatowej doszła do skutku między innymi dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dalszej kolejności sprawdzone zostały efekty pracy związane z przebudową drogi powiatowej  Nr 1876 N w miejscowości Zalesie. W tym przypadku, obok dogodnego dojazdu do miejscowości wykonanego w minionych latach, w 2016 r. mieszkańcy zyskali nowoczesną (wykonana metodą bezszwową) drogę w znacznej mierze ułatwiającą poruszanie się po miejscowości zwłaszcza  w okresach silnych opadów atmosferycznych. Na koniec objazdu dokonana została wizja przebudowanego w połowie 2016 r. odcinka drogi powiatowej Nr 1876 N (Wierzbiny – Bemowo Piskie – Drygały). Zmiany jakie zaszły na odcinku 3,4 km poprawiły przede wszystkim komunikację w miejscowości Drygały zarówno pojazdów mechanicznych jak i pieszą. Warto przypomnieć również o tym, iż przebudowany odcinek został poszerzony do 5,5 m na terenie niezabudowanym i do 6 m na terenie zabudowanym. Dodatkowo wykonane zostały prace w zakresie przebudowy przepustów, budowy kanału deszczowego na terenie miejscowości Drygały oraz wykonano zjazdy gospodarcze, pobocze żwirowe i odtworzono rowy na przebudowywanym odcinku.

Łączy koszt wykonanych na trzech wymienionych drogach prac to 3.507.775 zł z czego cześć pieniędzy pozyskano ze źródeł zewnętrznych. Należy również podkreślić, iż zakończone prace na drodze powiatowej Nr 1864 N w miejscowości Monety zamknęły listę zadań zaplanowanych na 2016 r.Tagi