You are hereKOLEJNY PROJEKT W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE

KOLEJNY PROJEKT W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE


By damian.olszynski - Posted on 18 maj 2017

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie po raz trzeci uzyskał ze środków ERASMUS plus dofinansowanie organizacji staży zawodowych u niemieckiego partnera szkoły Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum w Seesen – Mǜnchehof. Realizacja projektu pn. „Maszynoznawstwo leśne w praktyce - staże zawodowe w Niemczech” obejmować będzie organizację dwóch wyjazdów dla czteroosobowej grupy uczniów technikum leśnego Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym mający ułatwić im pobyt u niemieckiego partnera szkoły. Przygotowanie pedagogiczne pomoże uczniom rozwiązywać ewentualne konflikty w relacjach międzyludzkich, kulturowe natomiast pozwoli na poznanie tradycji i obyczajów panujących w kraju partnerskim. Organizacją zaplanowanej w ramach projektu mobilnością zajmie się powołany do tego zespół. Podobnie, jak przy realizacji poprzednich staży uczniowskich, i tym razem przygotowaniem logistycznym wyjazdu, współpracą z niemieckim partnerem Szkoły, wszelką sprawozdawczością merytoryczną zajmie się Pani Halina Pańkowska pełniąca funkcję koordynatora projektu, będąca jednocześnie dyrektorem placówki.

Projekt „Maszynoznawstwo leśne w praktyce - staże zawodowe w Niemczech” to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez szkołę i/lub na jej rzecz. Realizowane projekty w pełni zaspakajają potrzeby w każdej możliwej dziedzinie samych uczniów jak i szkoły. Ten będący w takcie przekształcania się Zespół posiada w swej ofercie bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych w zakresie gospodarki leśnej. W ramach zaplanowanej na dwa lata inicjatywy osoby pełnoletnie mają możliwość udziału w kursach z obsługi harwestera lub forwardera, czy w kursie drwal operator- pilarki (więcej na stronie www.zsl.org.pl). Uzupełnieniem proponowanej powyżej oferty jest modernizacja kierunku kształcenia w zawodzie technik leśnik. W ramach zadania pracownie praktycznej nauki zawodu wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt, m.in. symulatory harwestera.

Projekt pn. „Maszynoznawstwo leśne w praktyce - staże zawodowe w Niemczech” stanowi kontynuację kończącego się z dniem 31 maja br. projektu „Użytkowanie zasobów leśnych – staż zawodowy w Niemczech”. Te dwie inicjatywy dotyczą organizacji staży zawodowych u niemieckiego partnera szkoły.

Tagi

Klauzula o RODO