You are hereKOLEJNE PROJEKTY TRANSGRANICZNE

KOLEJNE PROJEKTY TRANSGRANICZNE


By jakub.grodzki - Posted on 27 czerwiec 2018

W dniu 27.06.2018 r. w siedzibie starostwa podpisano kolejny wniosek aplikacyjny, który złożony zostanie do konkursu- w ramach  3 naboru wniosków do Programu Interreg V-A Litwa- Polska. Beneficjentami projektu ujętego we wniosku są: Powiat Piski- jako Lider projektu oraz partnerzy projektu: Miasto Alytus oraz Muzeum  A .Matutis w Alytusie.

Projekt ma na celu zachowanie, ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa naturalnegoi kulturowego obu muzeów. W ramach jego realizacji, w Muzeum K.I. Gałczyńskiego zaplanowano m.in. prace konserwatorskie zbiorów, zmianę stałej ekspozycji, prace budowalne w ramach poprawy małej infrastruktury jak również działania promocyjne.

Termin składania wniosków w ramach 3 naboru do Programu, o którym mowa wyżej, zamyka się 28.06.2018 r.  o godzinie 16 czasu litewskiego. Od tego momentu trwać będzie procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonych do konkursu wniosków. O wynikach oceny naszego wniosku dowiemy się w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz