You are here"KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

"KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"


By t.borkowski - Posted on 04 maj 2017

W kwietniu br. obchodziliśmy 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rocznicę upamiętniającą 21.857 polskich obywateli: oficerów Wojska Polskiego, oficerów i podoficerów KOP, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej, zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Twerze i Charkowie.


Chcąc upamiętnić Ofiary tej zbrodni, w 2008 roku zapoczątkowano społeczną akcję pn. "KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA", której celem jest również przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu. Służą temu m.in. tzw. Dęby Pamięci, które sadzone są w całym kraju i poza jego granicami, a każde drzewko upamiętnić ma jedną z Osób zamordowanych w Katyniu, Twerze czy Charkowie. W Programie uczestniczy już ponad 3 tysiące instytucji z Polski i spoza jej granic.


Do Programu przystąpiło między innymi II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Piszu. W ramach działań towarzyszących realizowanej akcji, w szkole można było obejrzeć wystawę pn. „Zbrodnia Katyńska” przygotowaną przez odział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, uczniowie klas II liceum, przygotowali także edukacyjno -artystyczny program pn. "Katyń -Ocalić od Zapomnienia".

28 kwietnia odbyło się uroczyste zasadzenie Dębu Pamięci kpt. Józefa Machlejd oraz odsłonięcie pomnika upamiętniającego Jego osobę.


Kapitan Józef Karol Gustaw Machlejd był oficerem Wojska Polskiego. Uczestnik wojny 1918–1920 w szeregach baonu plot. Odbył ćwiczenia rezerwy w 1 paplot. (1931, 1934). W 1939 pełnił służbę w 1 paplot. Inżynier rolnik, dyrektor Zakładów Ogrodniczych C. Ulrich SA w Warszawie. Został zamordowany strzałem w tył głowy, w 1940 r. w likwidowanym przez Rosjan obozie jenieckim w Charkowie.


W uroczystościach udział wzięli m.in.: poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, Starosta Piski Andrzej Nowicki, Wicestarosta Piski Marek Wysocki, naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie dr Waldemar Brenda, Przedstawiciele Kościoła, przedstawiciele i uczniowie II LO w ZS nr 1 w Piszu oraz lokalnych instytucji.
  

 

Tagi

Klauzula o RODO