You are hereKampania" 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"- warsztaty „Przemoc a akceptacja w grupach rówieśniczych”

Kampania" 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"- warsztaty „Przemoc a akceptacja w grupach rówieśniczych”


By jakub.grodzki - Posted on 10 listopad 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu po raz kolejny włączyło się  w międzynarodową kampanię „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY  I KRZYWDZENIU DZIECI  I MŁODZIEŻY”.

W dniu 10 listopada 2017r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu odbyły się warsztaty nt. "Przemoc a akceptacja w grupach rówieśniczych". Były to pierwsze warsztaty, które otwierają przedsięwzięcia organizowane przez Centrum w ramach Kampanii "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży". Podczas szkolenia młodzież wysłuchała prezentacji dotyczącej zjawiska przemocy i akceptacji w grupach rówieśniczych. Warsztaty zakończyły się wykonaniem plakatów dotyczących przemocy wśród młodzieży. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej stosunku do dzieci i młodzieży oraz zobowiązanie noszących ją osób, że nigdy nie będą stosować przemocy wobec dzieci. Prowadzone w ramach Kampanii działania mają ostrzegać. Celem zajęć było przybliżenie młodzieży czym jest przemoc rówieśnicza, jak jej przeciwdziałać i jakie są jej konsekwencję.

Przemoc rówieśnicza to zachowania polegające na umyślnym łamaniu pewnych norm, polegające na działaniu lub zaniechaniu działań, mająca miejsce w konkretnej grupie działającej na określonym obszarze, popełniana przez nieletniego w stosunku do innego nieletniego. Bardzo często te same osoby pełnią na przemian rolę ofiar i sprawców. Podczas warsztatów rozmawiano również jak kształtować właściwe postawy oraz jakie skutki może wywołać brak akceptacji w grupie.

Przedsięwzięcia organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w ramach Kampanii zostały objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Piskiego Pana Andrzeja Nowickiego.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz