You are hereKampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży- warsztaty„ Agresja i przemoc"

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży- warsztaty„ Agresja i przemoc"


By jakub.grodzki - Posted on 20 listopad 2018

W dniu 19 listopada 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu zorganizowało warsztaty dla dzieci na temat „Agresja  i przemoc” w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy  i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja po DRUGIE.

Idee kampanii to walka o wolność, bezpieczeństwo, godność i szacunek wobec dzieci i młodzieży. Co roku przez pierwszych 19 dni listopada przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej. Ich celem było przybliżenie czym jest przemoc, jak jej przeciwdziałać i jakie są konsekwencję jej stosowania.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz