You are hereKampania „19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”

Kampania „19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”


By jakub.grodzki - Posted on 17 listopad 2017

„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” jest to kampania prowadzona we wszystkich krajach świata, koordynowana przez organizacje zajmujące się prawami dzieci i kobiet.

Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest „TAK dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”. Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Inicjatorem tego przedsięwzięcia w powiecie piskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu. W kampanie włączył się Starosta Powiatu Piskiego Pan Andrzej Nowicki, Komenda Powiatowa Policji w Piszu, Zespół Szkół  Nr 1 w Piszu, Zespól Szkół Katolickich w Piszu oraz Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu.

Kampanię rozpoczęły warsztaty dla młodzieży "Przemoc a akceptacja w grupach rówieśniczych", które odbyły się w Centrum w dniu 10.11.2017r. Były to pierwsze warsztaty, które otworzyły przedsięwzięcia organizowane w ramach Kampanii. Kolejne warsztaty „Przemoc w rodzinie, szkole i środowisku ” odbyły się w dniu 14.11.2017r. Zakończyły się wykonaniem plakatów. Warsztaty przeprowadzili pracownicy PCPR w Piszu. Mówili o przemocy w rodzinie  i szkole oraz o akceptacji w grupach rówieśniczych.

W dniu 16.11.2017r. w Centrum odbyły się kolejne warsztaty dla młodzieży "Cyberprzemoc -rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania", które poprowadziła policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną. Mówiła na temat krzywdzenia dzieci i młodzieży nawiązując do coraz powszechniejszego zjawiska cyberprzemocy.

W dalszej części młodzież ruszyła w miasto, by pokazać mieszkańcom, że są przeciwni wobec krzywdzenia najmłodszych i mają prawo do życia  w świecie bez przemocy. Ich znakiem rozpoznawczym były balony w kolorze pomarańczowym oraz symboliczne pomarańczowe wstążeczki, które przypinali dorosłym. Młodzież rozdawała również ulotki na temat przemocy. Młodzież odwiedziła Starostwo Powiatowe w Piszu, Urząd Miejski w Piszu, Komendę Powiatowa Policji w Piszu oraz Piski Dom Kultury.

Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach Kampanii działania mają ostrzegać. Ich celem było przybliżenie młodzieży czym jest przemoc, jak jej przeciwdziałać i jakie są konsekwencję jej stosowania.

Przedsięwzięcia organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w ramach Kampanii zostały objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Piskiego Andrzeja Nowickiego.

Materiał: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz