You are hereKAMPANIA „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”.

KAMPANIA „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”.


By jakub.grodzki - Posted on 30 październik 2017

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu po raz kolejny włącza się  w międzynarodową kampanię „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOC  I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”. Kampania prowadzona jest we wszystkich krajach świata. Koordynowana jest przez organizację zajmującymi się prawami dzieci i kobiet. Kampania trwa w czasie pierwszych 19 dni listopada. W 2017 roku hasłem przewodnim jest „TAK dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”.

Głównym celem kampanii jest budowania świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego, gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju. Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążka, która jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz zobowiązanie noszących ją osób, że nigdy nie będą stosować przemocy wobec dzieci.Przedsięwzięcia organizowane przez Centrum w ramach kampanii:
  • Warsztaty ”STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY”
    16 listopada 2017r. o godz.10.00 w PCPR w Piszu
    • „Przemoc wobec dziecka w aspekcie prawnym”
    • „Przemoc w rodzinie, szkole i środowisku”
    • Warsztaty poprowadzi funkcjonariusz policji oraz pracownik PCPR w Piszu
  • Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące przemocy rówieśniczej-zajęcia w szkołach poprowadzi pracownik PCPR w Piszu


Przedsięwzięcia w ramach Kampanii zostały objęte honorowym
patronatem Starosty Powiatu Piskiego Pana Andrzeja Nowickiego

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz