You are hereInwestycje drogowe w Powiecie Piskim

Inwestycje drogowe w Powiecie Piskim


By jakub.grodzki - Posted on 13 styczeń 2020

W 2019 roku Powiat Piski przeznaczył blisko 14 mln zł na zadania inwestycyjne oraz remontowe w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Zaplanowane działania zostały zrealizowane niemal  w 100%. Część zadań będzie kontynuowanych zgodnie z planem  w roku bieżącym. Oznacza to, jak wskazuje Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, iż podjęte przez Powiat Piski zobowiązania w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej zostaną wykonane do czerwca bieżącego roku w całości.Realizowane w 2019 roku inwestycje drogowe doszły do skutku dzięki m.in. środkom zewnętrznym pozyskanym  z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  W przypadku FDS wysokość dofinansowania wynosiła 50% wartości inwestycji. W ramach EFRROW dofinansowanie stanowiło przeszło 60% wartości inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1692N od drogi krajowej nr 63 w kierunku miejscowości Trzonki do sołectwa Rostki. Działania, w ramach których zmodernizowany zostanie ponad 4 kilometrowy odcinek zakończone zostaną w lipcu bieżącego roku. Koszt przeprowadzonych robót wyniesie blisko 4,7 mln zł.

Kolejna dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycja to przebudowa drogi powiatowej nr 1648N w miejscowości Uściany Stare. Zakończona we wrześniu 2019 r. przebudowa była drugim etapem modernizacji odcinka Uściany Stacja. Koszt przebudowy oszacowany został na blisko 800 tys. zł.
Trzecim dofinansowanym działaniem jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ruda. W przypadku tego działania, modernizowane są dwa odcinki dróg powiatowych nr 1896N Ruda – Wólka Piska oraz 1607N Ruda – Drygały. Koszt modernizacji wskazanych odcinków dróg to około 1,9 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec czerwca bieżącego roku.

Także przebudowa drogi powiatowej nr 1777 N od miejscowości Wejsuny w kierunku miejscowości Wierzba jest inwestycją zrealizowaną dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzony II etap modernizacji wspomnianej drogi wykonany został kosztem 1,2 mln zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przysłużyło się przebudowie drogi powiatowej Nr 1660N DK nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska – ul Konopnickiej w miejscowości Biała Piska. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 2,3 mln zł z czego ponad 1, 4 mln zł stanowiło dofinansowanie. Dzięki temu ul. Konopnickiej w Białej Piskiej zyskała nową nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Obok wymienionych zadań, kolejnym dotowanym działaniem jest aktualnie trwająca kompleksowa przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1648N droga krajowa 58 (Ruciane Nida) – Wiartel – droga krajowa 63 Jeże. Wartość zadania to około 4,1 mln zł, dofinansowanie w wysokości 2.041.910zł na to zadanie Powiat Piski uzyskał z rezerwy subwencji ogólnej przyznawanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

Oprócz wymienionych, dofinansowanych prac drogowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu przeprowadził w minionym roku szereg działań w oparciu o własne środki tak jak m.in. w gminie Orzysz na drodze powiatowej Nr 1865N Skomack Wielki – Ogródek – DK nr 16 (Klusy). Wraz ze wspominanymi remontami został zakończony kilkuletni okres modernizacji tej drogi, który w całości wyniósł ok 3 mln zł. W oparciu o środki własne został przeprowadzony także remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4638N – ul Zagłoby w Piszu. Inwestycja ta rozłożona na lata 2018-2019 zrealizowana została kosztem ok. 250 tys. zł.Szanowni Państwo,
Zakończone oraz trwające działania na drogach Powiatu Piskiego nie wyczerpują istniejących potrzeb. Uważam jednak, że udało się osiągnąć naprawdę wiele. Pomyślna koniunktura w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych mam nadzieję będzie kontynuowana w obecnym roku. Na wyróżnienie w zakresie poprawy jakości dróg powiatowych zasługują pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, dzięki którym nasz Powiat dysponuje dobrze przygotowanymi wnioskami oraz dokumentacjami. Zainwestowane w przeciągu ostatnich miesięcy środki uważam za dobrze i efektownie ulokowane, które przełożą się na coś bezcennego – nasze bezpieczeństwo na drogach Powiatu Piskiego. Mam nadzieję, iż bieżący, 2020 rok, przyniesie podobny poziom nakładów na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej Powiatu Piskiego, czego sobie oraz Państwu serdecznie życzę.

Wicestarosta Piski
Marek WysockiPrzebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1696N DK nr 16 od stacji kolejowej do miejscowości TuchlinPrzebudowany most na drodze powiatowej Nr 1861N - Rostki SkomackiePrzebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1698N w miejscowośći CierzpiętyTagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI