You are hereII sesja Rady Powiatu w Piszu

II sesja Rady Powiatu w Piszu


By jakub.grodzki - Posted on 05 grudzień 2018

30 listopada odbyła się II sesja Rady Powiatu Pisz. W jej trakcie doszło do przegłosowania składu poszczególnych komisji. W trakcie sesji Radni przegłosowali także zmiany  w statucie Powiatu.


W toku głosowania ustalono następujące składy komisji:
Komisja Rewizyjna:
1. Paweł Szczech – Przewodniczący Komisji,
2. Łukasz Borys – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Dariusz Smakosz,
4. Michał Wrzosek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Rafał Dąbrowski – Przewodniczący Komisji,
2. Marek Konopka – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Lidia Borys-Dymczyk.

Komisja Samorządu:
1. Michał Wrzosek – Przewodniczący Komisji,
2. Lech Borak – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Jan Alicki,
4. Waldemar Jan Brenda,
5. Irena Jatkowska,
6. Andrzej Kurzątkowski,
7. Paweł Szczech,
8. Mariusz Trupacz,
9. Marek Antonii Wysocki.

Komisja Ochrony Środowiska:
1. Dariusz Smakosz – Przewodniczący Komisji,
2. Przemysław Leszek Ronkiewicz – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Łukasz Borys,
4. Rafał Dąbrowski,
5. Marek Konopka,
6. Andrzej Kurzątkowski,
7. Marek Antoni Wysocki.

Komisja Edukacji i Rodziny:
1. Lidia Borys-Dymczyk – Przewodnicząca Komisji,
2. Mariusz Trupacz – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Jan Alicki,
4. Lech Borak,
5. Waldemar Jan Brenda,
6. Andrzej Górski,
7. Irena Jatkowska,
8. Przemysław Leszek Ronkiewicz.

Wraz z ukonstytuowaniem się poszczególnych komisji, Radni przystąpili do przegłosowania zaplanowanych na II sesję projektów uchwał, wśród których znalazł się między innymi projekt zmian w Statucie Powiatu w zakresie wprowadzenia stanowiska etatowego członka zarządu. Zgodnie z uzasadnieniem Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego, zmiana,  a tym samym powołanie nowego stanowiska jest wymogiem wzrastającej liczby obowiązków. Jak argumentował Andrzej Nowicki – Starosta Piski, obecnie, szczególnej troski wymagają znajdujące się w gestii Powiatu Piskiego placówki i jednostki oświatowe. Etatowy członek zarządu, w którego gestii znajdować się będzie przede wszystkim edukacja, skupi się w głównej mierze na problemach oraz potrzebach związanych właśnie z oświatą, zapewniając tym samym nie tylko doraźność reakcji w tematyce edukacji, ale również należytą troskę tym sprawom. Warto również podkreślić,  iż powierzenie tego właśnie stanowiska Radnemu Waldemarowi Brendzie, który posiada wieloletnie doświadczenie oświatowe daje rękojmie należytego podejścia i sumiennego wypełniania powierzonych spraw.

Rozpatrzenie projektów uchwał było jednym z ostatnich punktów przewidzianego na II sesję porządku obrad, którego realizacja pozwoliła Irenie Jatkowskiej – Przewodniczącej Rady Powiatu na zamknięcie II sesji.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz