You are hereI sesja Rady Powiatu Pisz

I sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 27 listopad 2018

Andrzej Nowicki oraz Marek Wysocki kolejny raz uzyskali mandaty zaufania Rady Powiatu Piskiego obejmując odpowiednio stanowiska Starosty oraz Wicestarosty Powiatu Piskiego. Tym samym zainaugurowana,  VI kadencja Rady Powiatu Piskiego (2018 – 2023) przyniesie kontynuację dotychczasowych kierunków działania  i stabilność w zakresie funkcjonowania urzędu.

I sesję VI kadencji Rady Powiatu Piskiego otworzył  i poprowadził Jan Alicki – Radny Senior. Następnie Teresa Brzostowska – Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej, wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze. Wraz ze złożeniem ślubowania oraz stwierdzeniem prawomocności obrad, Rada przystąpiła do wyboru przewodniczącego. Zgłoszona przez Andrzeja Nowickiego – Starostę Piskiego kandydatura Ireny Jatkowskiej spotkała się z akceptacją Rady, podobnie jak kandydatury Andrzeja Górskiego oraz Przemysława Ronkiewicza na funkcję wiceprzewodniczących Rady Powiatu Piskiego.

Wraz z ukonstytuowaniem się Prezydium Rady Powiatu w Piszu, prowadząca posiedzenie Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Piskiego przystąpiła do przeprowadzenia wyborów na stanowiska Starosty oraz Wicestarosty. Stanowiska te powierzono Andrzejowi Nowickiemu oraz Markowi Wysockiemu. Na pozostałych członków Zarządu Powiatu Piskiego wybrano Jana Alickiego, Andrzeja Kurzątkowskiego oraz Waldemara Brendę.

Skompletowanie składu Zarządu zakończyło obrady I sesji Rady Powiatu Piskiego. Kolejna sesja przyniesie ustalenia w zakresie ukonstytuowania się poszczególnych komisji oraz wybory ich przewodniczących,  co pozwoli podjąć Radzie przypadające obowiązki oraz zadania.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz