You are hereFUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH W POWIECIE PISKIM

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH W POWIECIE PISKIM


By jakub.grodzki - Posted on 17 kwiecień 2020

9,71 mln z przeznaczeniem na przebudowę i remont 3 dróg powiatowych trafi  w bieżącym roku do Powiatu Piskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody.

Dofinansowanie w wysokości od 50% do 80% wartości inwestycji, posłuży do realizacji następujących inwestycji:

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63. Wartość inwestycji: 8,9 mln zł.
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od drogi powiatowej Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo, od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo. Wartość inwestycji 3,85 mln zł.
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do 0,655,29. Wartość inwestycji 3,09 mln zł.Pomyślna weryfikacja wniosków Powiatu Piskiego świadczy o profesjonalizmie Pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, którzy przygotowali poprawne merytorycznie aplikacje projektowe. Dziękuję i gratuluję! Chciałbym również podziękować Zarządowi Powiatu, Przewodniczącej Rady i Radnym Powiatu za zgodne poparcie decyzji realizowania tych inwestycji. Jako samorząd Powiat Piskiego za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg, sukcesywnie realizujemy remonty i przebudowy dróg powiatowych kierując się zasadą rozwagi i realnych potrzeb, ale też możliwości w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Powiatowy Zarząd Dróg przez cały rok realizuje w ramach swoich zadań bieżące remonty na drogach, które tego wymagają. Na inwestycje, które wymagają dużego nakładu pracy i środków finansowych wykonywane są sukcesywnie dokumentacje techniczne a Powiat Piski stara się pozyskać zewnętrzne środki, gdyż jak Państwo widzą, nie są to małe pieniądze, które ot tak, można znaleźć w budżecie. Pamiętać należy przecież jeszcze m.in. oświacie czy służbie zdrowia, które wymagają także ogromnego wsparcia ze strony samorządu naszego Powiatu. Dlatego cieszy mnie jednomyślność członków Zarządu i Rady w podejmowanych decyzjach.
Andrzej Nowicki, Starosta Piski

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI