You are hereEQUAL - EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W POWIECIE PISKIM

EQUAL - EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W POWIECIE PISKIM


By admin - Posted on 06 styczeń 2010

14 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie Piskiego Zespołu Szybkiego Reagowania. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w ramach 2 etapu realizacji projektu pn. „Partnerstwo Wyrównywania Szans”. Etap ten to przede wszystkim organizacja specjalistycznych szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników, m.in. z zakresu techniki sprzedaży czy handlu zagranicznego.

EQUAL- EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W POWIECIE PISKIM

 

Przypominając, jest to projekt, w ramach którego świadczona jest pomoc doradczo – szkoleniowa przedsiębiorcom z terenu Powiatu Piskiego. Dzięki realizacji projektu pracodawcy z terenu naszego powiatu mogli korzystać nie tylko ze szkoleń, ale również z fachowej pomocy przy sporządzaniu strategii rozwoju własnej firmy. Pomysłodawcą i realizatorem inicjatywy jest Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”, który do współpracy zaprosił Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „Partners Network” w Krakowie, Olsztyńską Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych.

Ważnym elementem realizacji ww. projektu jest nowopowstałe biuro projektowe, prowadzone przez członków Zespołów Wsparcia Koleżeńskiego oraz Wsparcia Konkurencyjności. W ramach działalności Biura każdy z przedsiębiorców może uzyskać informację dotyczące projektu, jego założeń oraz sposobów realizacji i upowszechniania oraz zgłaszać potrzebę organizacji szkoleń.

Biuro, mające swą siedzibę przy ul. Wąglickiej w Piszu (budynek PTBS), otwarte jest 2 dni w tygodniu. Chętni przedsiębiorcy mogą korzystać z porad biura w godzinach 11:00 - 13:00 (wtorek) i 15:00 -17:00 (czwartek).

     
Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz