You are hereEKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE PISKIM 2020

EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE PISKIM 2020


By aneta.ofman - Posted on 03 luty 2021


dr Waldemar Brenda przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu spotkał się z p. Ewą Daniszewską opiekunem i koordynatorem Powiatowego Zespołu ds. ekonomii społecznej. Tematem spotkania, które odbyło się 29 stycznia było podsumowanie działań z zakresu ekonomii społecznej zrealizowanych na obszarze powiatu piskiego w 2020 r. przy wsparciu OWES EŁK.


W roku 2020 ze względu na epidemię działania uległy ograniczeniu, mimo to udało się zorganizować 5 spotkań Powiatowego Zespołu ds. ekonomii społecznej, w tym 2 spotkania grup roboczych oraz 1 spotkanie z ekspertem p. Jackiem Gralczyk, który przedstawił i omówił koncepcję Centrum Usług Społecznych jako moderatora lokalnego rynku usług społecznych.

Wsparcie z mechanizmu „COVID” otrzymali:
- ZAZ Wieża w Piszu dostał przyłbice za 100,00 zł
- GOPS w Białej Piskiej, z przeznaczeniem na paczki dla potrzebujących podopiecznych Ośrodka-2616,88 zł.

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Piszu i Białej Piskiej mieli możliwość uczestnictwa w 2 szkoleniach w ramach tematów "Moje role w życiu a osobisty potencjał. Kim jestem a kim czuję, że muszę być" oraz "Ja i ludzie- życie i współpraca, relacje. Moje granice i asertywność - dlaczego ważne jest bycie ważnym dla siebie".

Ponadto, w trybie ciągłym OWES Ełk wspiera działania na rzecz zakładania, rozwoju i ekonomizacji podmiotów na terenie naszego powiatu.
Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe