You are here„Żegluga śródlądowa w kontekście ochrony środowiska w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich”

„Żegluga śródlądowa w kontekście ochrony środowiska w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich”


By jakub.grodzki - Posted on 06 lipiec 2018

We wtorek, 3 lipca, z inicjatywy Starosty Powiatu Piskiego oraz Burmistrza Pisza odbyła się konferencja poświęcona przyszłości szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w kontekście budowy śluzy na rzece Pisie w miejscowości Pisz.

Ważnym gościem, który uczestniczył w spotkaniu była Pani Gabriela Tomik – Pełnomocnik ds. współpracy  z samorządem terytorialnym  w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zaproszenie na konferencje przyjęli także Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Henryk Jaros – zastępca dyrektora ds. powodzi i suszy Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz samorządowcy  z powiatów Węgorzewskiego, Giżyckiego oraz Piskiego.

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, iż lokalizacja śluzy w Piszu jest niezbędnym elementem retencjonowania wody na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, który da możliwość racjonalnej gospodarki wodnej oraz zapobiegnie corocznej degradacji środowiska związanej z niedoborem wody. Obecność na spotkaniu Pani Gabrieli Tomik – Pełnomocnika Ministerstwa, która bardzo poważnie przyjęła argumentację zarówno Starosty jak i Burmistrza, pozwala wierzyć  w korzystne rozwiązanie problemu, z jakim boryka się od lat szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowisko Pani Gabrieli Tomik – Pełnomocnika Ministerstwa, iż dołoży wszelkich starań  w celu urzeczywistnienia śluzy na rzece Pisie stwarza szanse, iż w najbliższej przyszłości Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przychyli się do postulatów mazurskich samorządowców, a tym samym wygospodaruje środki na realizację inwestycji.

Dobrą informacją w tym zakresie jest również deklaracja Pani Wioletty Śląskiej-Zyśk – Wicemarszałka woj. Warmińsko-Mazurskiego, która podkreślała możliwość wsparcia finansowego inwestycji środkami  z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Zgodne stanowisko uczestników konferencji wraz ze wskazaniem realnych źródeł finansowania stwarza przesłanki do finalizacji wieloletnich starań o zatrzymanie milionów sześciennych wody na Mazurach, a tym samym zabezpieczenie nie tylko żeglowności szlaków i bezpieczeństwa turystów, ale także zabezpieczenia odpowiedniego poziomu wody dla rolnictwa i działalności gospodarczej. Stabilny poziom wody w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich pozwoli również na powstrzymanie degradacji środowiska.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz