You are hereDRAGON 19

DRAGON 19


By jakub.grodzki - Posted on 12 kwiecień 2019

Planowane na terenie całego kraju ćwiczenia wojskowe DRAGON 19 będą miały swoją odsłonę także na terenie powiatu piskiego.  W piątek, 12 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce spotkanie robocze mające na celu określenie zakresu współpracy oraz przedstawienie zadań poszczególnym organom  i organizacjom, które wezmą w nim udział w ćwiczeniu.

W spotkaniu obok Marka Wysockiego – Wicestarosty Piskiego, uczestniczyli pułkownik Bogusław Kot, podpułkownik Juliusz Sawicki, podpułkownik Norbert Hołysz, podpułkownik Jarosław Zochowski z Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, Krzysztof Kuriata – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Andrzej Makowski z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, podinspektor Marcin Kubas – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  w Piszu wraz z nadkomisarzem Sławomirem Paprotą – Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPPP, starszy kapitan Andrzej Paprota – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, Edyta Polak – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Piszu, Tadeusz Wysocki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu oraz oddelegowani do udziału w ćwiczeniach pracownicy Starostwa Powiatowego w Piszu.

Obok przedstawienia założeń jakie będą przyświecać ćwiczeniom na terenie powiatu piskiego, płk Bogusław Kot,  w zwięzłych słowach przedstawił rolę, jaką mają przed sobą administracja samorządowa oraz policja wraz  z jednostkami straży pożarnej. Ćwiczenia DRAGON 19 są zaplanowane na pierwszą połowę czerwca, a ich część rozegra się na terenie powiatu piskiego – nie tylko na poligonie.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI