You are hereDofinansowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej za II półrocze 2019r

Dofinansowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej za II półrocze 2019r


By jakub.grodzki - Posted on 08 maj 2020

Dotyczy: średnie i duże przedsiębiorstwa

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w dniu 30 czerwca br. upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej za II półrocze 2019r. (dla średnich  i dużych przedsiębiorstw)
Dofinansowanie przysługuje wyłącznie średnim i dużym przedsiębiorstwom (narzędzie pomocne do ustalenia statusu dostępne jest pod adresem https://kwalifikator.een.org.pl/ ).

Zarządca Rozliczeń S.A. uruchomił, pod adresem https://deminimis.zrsa.pl , portal umożliwiający uprawnionym podmiotom składanie wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania (15,00 zł/MWh) i wolumenu energii elektrycznej zakupionej i zużytej w okresie od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.

Instrukcja wypełniania wniosków dostępna pod adresem https://www.zrsa.pl/wnioskodawca/.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie pomocy de minimis .Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI